Skip to main content

GÜLER TEKSTİL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ OTOMOTİV LASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ÇALIŞAN KVKK ve GİZLİLİK MUVAFAKATNAMESİ

GÜLER TEKSTİL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ OTOMOTİV LASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (GÜLER) çalışanı (“Çalışan”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), kamera kayıt sistemleri ve elektronik iletişim kapsamında veri kaynaklarımızdan elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, GÜLER Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Saklama ve İmha Politikası usul ve esaslarıyla işlemekte ve gizli tutmaktayız. Bu belge ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve iş sözleşmenize eklenmek üzere, onayınızı istemekteyiz.

Çalışanlarımızın kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, fiziksel mekân güvenliği, risk yönetimi, mesleki deneyim, işlem güvenliği, imza, sağlık bilgileri ,ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, aile bilgileri, çalışma verileri, imza, web sitesi kullanım verileri, talep/şikâyet yönetim bilgisi, olay yönetimi bilgisi, sigorta bilgileri, araç bilgileri, uyum bilgileri, denetim ve teftiş bilgileri veri kategorisi içindeki Politika ekinde belirtilen kişisel verilerinizi;

 • Politika’da belirlenen amaçlara bağlı, Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak elde etmekte, kaydetmekte, depolamakta, muhafaza etmekte, değiştirmekte, yeniden düzenlemekte, açıklamakta, aktarmakta, devralmakta, elde edilebilir hâle getirmekte, sınıflandırmakta ya da kullanımını engelleyebilmekteyiz.
 • Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda öngörülen süreler boyunca, gereken her türlü teknik ve idari tedbirler alarak özenle korumakta, bu sürenin bitimini takip eden bir yıl içinde silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.
 • Korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri almakta ve kontrolleri yapmaktayız.
 • Yukarıda belirlenen amaçlarla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yönetim kurulu üyeleri, müşteriler, sosyal medya hesabımızda yurt içinde,  yasal şartların sağlanması halinde yurt dışında paylaşabilmekteyiz.

GÜLER’ de güvenlik, giriş ve çıkışların kontrol edilmesi, iş sağlığı ve güvenliği, çalışma koşullarının belirlenmesi, performans izleme amacıyla görüntülü kamera sistemleri bulunmakta, işyerinde geçirdiğiniz süre boyunca iç ve dış mekânlarda ( Özel Hayatınızı İhlal Edecek Seviyede Olmamak Kaydıyla ) kayıt altına alınmakta, görüntü kayıt sistemleri ile yöneticilerin belirlediği üçüncü kişilerce takip edilebilmektedir.

İletişim bilgileriniz üzerinden sunduğumuz ürün ve hizmetlerin tanıtımı, yeni ürün ve hizmetler, özel teklifler için ticari elektronik iletileri izin vermeniz halinde göndermekteyiz. Bu iletimleri talebiniz üzerine durdurmaktayız.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Politikada düzenlendiği şekilde, Başvuru Formunu GÜLER’ e ileterek yapabilirsiniz.

Çalışan iş gizliliği kapsamında;

 • Görev ve sorumluluklarınız nedeniyle öğrenilen her türlü bilgiyi koruma, gizli tutma ve saklama,
 • Edindiğiniz bilgiyi, iş sözleşmesi dışında herhangi bir sebeple kullanmama, herhangi bir üçüncü şahıs (işverenin diğer personeli de dahil) veya kuruluşa, iş bu sözleşme sona erse dahi, açıklamama,
 • İşverene ait ticari sırlar, mali bilgiler, müşteri bilgileri, materyaller, uygulamalar, dokümanlar, bilgisayar ve telekomünikasyon sistemleri (donanım ve yazılım), tasarımlar, teknikler, metotlar, sistemler, formüller, kavramlar, endüstriyel tasarımlar, marka-patent bilgileri gibi tüm varlıklar ile çalışma süreleri içerisinde edinilen bilgiler ve/veya yapmış olduğunuz tüm faaliyetler, anlaşmalar ve geliştirdikleri ürünlerin gizli kalma ve işverenin mülkiyeti olduğunu kabul etme,
 • Şirket tarafından, tarafınıza yapılacak, aylık maaş ödemeleri ile prim, ikramiye vb. ek gelirlerimi, hiçbir suretle şirkette çalışan başka bir çalışma arkadaşınızla ve/veya üçüncü bir şahısla paylaşmama,
 • İstemeye kanunen açıkça yetkili kişi ve mercilere, görevin gerektirdiği durumlar dışında sunmama,
 • Çalışılan dönemde veya sonrasında gizli bilgi ve belgeleri, kişisel ve özel çıkarlar için veya üçüncü taraflar yararına kullanmama, açıklamama ve yaymama,
 • İşveren ve işverenin müşterilerine ait her türlü sırları saklama, işverene zarar verecek davranışlardan kaçınma,

Yükümlülüğü üstlenmekte, uymama nedeniyle işverenin uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararları tazmin etme sorumluluğunuz bulunmaktadır.

GÜLER Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası, Başvuru Formu için “www.gulerotolastik.net” adresinden ulaşabilirsiniz.

AÇIK RIZA BEYANIM

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, GÜLER Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Saklama ve İmha Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan eder; Veri sorumlusunun güvenlik, denetim, sağlık gibi meşru menfaatler, sözleşme ya da kanundan kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine, ticari elektronik ileti almayı;

  Açık Rızam ile Kabul Ediyorum                           Kabul Etmiyorum

Veri Sahibi

Adı Soyadı:…………………………………..

Tarih         :………/……../………………         İmza          :……………………………….

Close Menu

Maslak

Atatürk sanayi sitesi 2.kısım 25. Sok No: 931-932-933 Maslak / Şişli – İstanbul

Tel: 0 212 276 11 45 / 46

Sanko

Esentepe mah. Sanko sanayi sitesi B3 Blok No:121 Sultangazi / İstanbul

Tel 1: 0212 476 66 03 / 04

Küçükköy

Fevzi çakmak mah. Cengiz Topel cad. No: 174 Küçükköy Gaziosmanpaşa / İstanbul

Tel 1: 0212 537 67 90
Tel 2: 0212 479 64 20
Tel 3: 0212 649 49 80